Úterý

21. května 2024

Nyní

19°

Zítra

16°

Svátek má

Vyspělý software, eko balení i adaptibilita. Co čeká logistiku v dalším roce?

13. 12. 2022

page.Name
Uplynulé roky znamenaly pro celý dodavatelský řetězec spoustu změn a v mnohém jej proto donutily transformovat i dlouhodobě zaběhlé postupy. Po covidové pandemii s sebou rok 2022 přinesl další komplikace v podobě válečné situace na Ukrajině, rekordní inflace, rostoucích cen energií i plynu, ale i zvyšující se tlak na uhlíkově neutrální průmysl. Logistika v roce 2023 se tak bude na jedné straně vyrovnávat s následky událostí předešlého roku, na straně druhé bude nucena stále silněji reagovat na nutnost automatizace, udržitelnosti či adaptability. Svou roli sehraje také důraz na větší transparentnost napříč firmou i směrem k zákazníkům.

Ať už se jedná o logistiku českou nebo globální, výzvy pro rok 2023 jsou ve většině společné. Tou zásadní je především nestabilní trh a s tím spojená nemožnost odhadovat jeho budoucí vývoj. Přidá-li se také dlouhodobá nespolehlivost dodavatelského řetězce, snaha o energetické úspory nebo zvyšující se tlak na efektivitu skladu, budoucí logistické trendy jsou poměrně jasné. Maximální flexibilita, úspornost i vyšší míra automatizace.

Automatizaci se nevyhne žádný provoz

Názory firem na automatizaci se sice v mnohém různí, v její důležitosti však většina nachází shodu. Ze studie agentury Ipsos totiž vyplývá, že alespoň částečnou automatizaci svých distribučních center očekává do pěti let 95 % dotázaných společností. Momentálně jde především o automatická manipulační zařízení a roboty, do budoucna do hry vstoupí i prediktivní analýza a strojové učení.

Ačkoliv automatizace představuje vyšší počáteční investici, firmy si od ní slibují především dlouhodobě nižší provozní náklady a vyšší výkonnost. Do vybavení skladu novými technologiemi tak plánuje v příštím roce investovat 68 % oslovených společností. Mezi hlavní kritéria, dle kterých se firmy při výběru vhodné technologie řídí, patří především návratnost takové investice, doba uvedení zařízení do provozu i jeho využitelnost při řešení nestandartních úkolů.

K automatizaci je třeba přistupovat s dostatečnou rozvahou

K automatizaci je třeba přistupovat s dostatečnou rozvahou, a především se zamyslet nad tím, který typ technologie je pro konkrétní provoz nejvhodnější. V naprosté většině případů se firmám vyplatí investovat primárně do softwarového vybavení. Na první pohled se sice může zdát lákavější vidina desítek robotů prohánějících se po skladě, ve výsledku je ale mnohem rozumnější vložit finance nejprve do vyspělého softwaru. Právě digitalizace logistických procesů je totiž něco, co firmě umožní svůj provoz maximálně zefektivnit, a to nejen uvnitř, ale i směrem k zákazníkovi,“ říká k automatizaci Maxim Kovář, ředitel logistiky ve fulfillmentové společnosti Skladon.

Automatizace se přitom netýká jen samotných distribučních center, do hry totiž vstupuje již před tím, než e-shopy zboží svým logistickým partnerům vůbec předají. „Trend automatizace je všudypřítomný. Vstříc tomuto požadavku může jít také samotné řešení, na kterém internetový obchod běží. Právě zautomatizování rutinních úkonů je jednou z nejsnadnějších cest, jak snížit množství času stráveného správou e-shopu a tím pádem také finanční náklady. Výběr správné e-shopové platformy se tak do budoucna může zásadně zúročit,“ podotýká Martin Pech, obchodní ředitel ve společnosti Upgates, která pro obchodníky vyvíjí flexibilní krabicová řešení pro provoz e-shopů. 

Zelenou logistiku ocení i zákazník

Na automatizaci plynule navazuje i další z aktuálně rezonujících trendů, a to snaha přizpůsobit logistiku stále striktnějším nárokům na udržitelný provoz. Cílem je v tomto směru především optimalizace používání zdrojů a kapacit, ekologické odstraňování odpadů, ale i maximálně přesné plánování jízd a optimalizace tras, na čemž ostatně již dnes některé technologicko-logistické společnosti staví. Snaha firem stát se do roku 2050 klimaticky neutrálními a zároveň do roku 2030 snížit své emise minimálně o polovinu dosavadních hodnot, přitom není reakcí pouze na celoevropskou Green Deal. Jde totiž také o krok směrem k zákazníkovi – z posledních průzkumů vyplývá, že více než 70 % spotřebitelů je ochotno zaplatit za udržitelné výrobky o 5 % víc a očekává se, že i tento trend bude dále zrychlovat.

Firmy si postupně uvědomují, že se udržitelnost posouvá v prioritách zákazníků na stále vyšší příčku. Máme mezi našimi klienty řadu obchodníků, kteří se již dříve rozhodli podnikat v tomto směru konkrétní kroky. Řada z nich tak požaduje např. speciální obalový materiál, který je šetrnější k životnímu prostředí – z dotazníku mezi zákazníky totiž vyplývá, že téměř polovina nakupujících očekává „zelenou“ odpovědnost právě na straně samotných značek. Ve Skladonu tak máme s každým klientem od počátku nadefinováno, dle jakých postupů produkty balit a jaký materiál k tomu používat,“ popisuje Maxim Kovář ze Skladonu.

Transparentnost jako cesta k výkonnějšímu provozu

Digitalizace procesů a důraz na udržitelnost nebudou tím jediným, čemu budou muset firmy věnovat v nadcházejících letech zvýšenou pozornost. Stále častěji budou totiž čelit také rostoucím nárokům na transparentnost svých služeb, což však ve výsledku pozitivně ovlivní nejen zákazníka, ale i samotnou firmu. Transparentnost totiž umožňuje společnostem lépe porozumět celkovému stavu svého dodavatelského řetězce, rychleji reagovat na vzniklé problémy a zároveň svůj provoz maximálně zefektivnit.

Transparentnost poskytovaných služeb je pro logistickou společnost jedním z nejspolehlivějších prostředků, jak maximálně redukovat chyby v každodenním chodu provozu a zároveň docílit vysoké spokojenosti na straně zákazníka. Nakupující totiž chtějí přesně vědět, co se s jejich zásilkou zrovna děje a kdy ji mohou očekávat. Kvalitní logistický partner tak umožňuje svým klientům mít neustálý a detailní přehled o toku svého zboží, a tedy i možnost obratem a na dálku vyřešit jakýkoliv problém,“ doplňuje za Skladon Maxim Kovář.

Ačkoliv má před sebou logistické odvětví několik poměrně náročných a dlouhodobých úkolů, způsob, jakým k nim jednotlivé společnosti přistoupí, jim může do budoucna zajistit silnou pozici na trhu a náskok oproti konkurenci. Firmy, které se naučí být v rámci celého dodavatelského řetězce maximálně flexibilní a rychle reagovat na náhlé změny, budou totiž mnohem snáz zvládat potenciální problémy a nejlépe ze všech si udrží konkurenceschopnost. Adaptabilita a tedy tzv. elastická logistika, která bude schopna obratně se přizpůsobit téměř jakýmkoliv změnám na trhu, tak bude odpovědí na většinu výzev nejen roku 2023.